TOPlist TOPlist


Dokumenty

Specifikace rozhraní

dle §73 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích se používají následující účastnická rozhraní:

Rozhraní Wireless LAN 2,4 GHz
K rozhraní je možné připojovat koncová telekomunikační zařízení, která vyhovují specifikaci IEEE 802.11b,g. Rozraní je rádiové s modulací DSSS. Veškeré specifikace jsou publikovány v normách IEEE.
Rozhraní Wireless LAN 5 GHz
K rozhraní je možné připojovat koncová telekomunikační zařízení, která vyhovují specifikaci IEEE 802.11a,n. Rozraní je rádiové s modulací OFDM. Veškeré specifikace jsou publikovány v normách IEEE.
Rozhraní datových služeb

Fast Ethernet 100BASE-TX: IEEE 802.3, Konektor: RJ45, Standard konektoru: ANSI/TIA/EIA-568-B,IEC 60603

Fast Ethernet 1000BASE-TX: IEEE 802.3, Konektor: RJ45, Standard konektoru: ANSI/TIA/EIA-568-B,IEC 60603

Rozhraní telefonních služeb

FXS: Konektor RJ11, Standard konektoru: ISO/IEC8877

Měření a Kvalita Služby

V síti používáme inteligentní prvky, které umožňují v reálném čase diagnostiovat a řídit provoz.

Informace o podmínkách omezujících přístup ke službám

 • omezení odesílání pošty v místě připojení účastníka - ANTISPYWARE ochrana
 • - z důvodu ochrany sítě elektronických komunikací dojde k automatické blokaci odchozích emailových zpráv na portu 25 v případě překročení limitu 21 odeslaných emailových zpráv za 3 vteřiny.
  - blokace přípojky je na 10 minut a účastník po dobu blokace vidí modrou stránku s upozorněním.
 • omezení odesílání pošty na straně našich mailových serverů - ANTISPAM ochrana
 • - v případě překročení 100 zpráv za 5 minut dojde k zamezení možnosti odesílat přes náš smtp server zprávy po dobu 8 hodin.
 • omezení pro neplacení
 • - v případě prodlení s úhradou faktur za služby může dojít k omezení služeb z důvodu neplacení. O tom je účastník informován červenou stránkou s výčtem dlužných částek

Minimální nabízená a minimální zaručená úroveň kvality poskytované služby

 • započetí prací na odstranění poruchy do 8 hodin od nahlášení poruchy
 • odstranění poruchy do 5 prac dnů od nahlášení
 • v době od 08.00 hod. do 20.00 hod. služba helpdesk pro domácnosti
 • NONSTOP služba helpdesk pro firmy
 • ztrátovost paketů na přístupové síti nejvýše 0,5%
 • odezva přístupové sítě nejvýše 0,2 s
 • dostupnost služeb nejméně 97,5%
 • jasná srozumitelnost hlasové komunikace

Řízení provozu a omezení přístupu ke službě

Poskytovatel je oprávněn provádět na nezbytně nutnou dobu opatření řízení provozu spočívající například v jeho blokování, zpomalování apod. v následujících případech:

 • Je li to nezbytné za účelem splnění povinností přímo vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů, nebo na základě rozhodnutí oprávněných orgánů (zejména soudních rozhodnutí)
 • Za účelem zachování integrity a bezpečnosti sítě, služeb poskytovaných prostřednictvím této sítě a koncových zařízení koncových uživatelů.
 • Za účelem zabránění hrozícímu přetížení sítě a zmírnění účinků výjimečného nebo dočasného přetížení sítě za předpokladu, že se s rovnocennými kategoriemi provozu nakládá stejně.
 • Poskytovatel může pozastavit přístup ke Službě uživatelům, jejichž chování indikuje využívání technických prostředků k obcházení podmínek Služby či ukazuje na sdílení připojení s třetími osobami
 • Service Level Agreement (SLA)

  SLA HOME
  • Dostupnost poskytovaných služeb 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
  • Telefonické, faxové a emailové hlášení poruch je NONSTOP.
  • Odstraňování poruchy řešíme ihned po jejím zjištění.
  • Výjezd k zákazníkovi pro odstranění poruchy v místě zákazníka max. do dvou pracovních dnů od jejího nahlášení.
  • Telefonická podpora pro řešení provozních situací a konfigurací k dispozici v pracovní době.
  SLA BUSINESS
  • Dostupnost poskytovaných služeb 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
  • Telefonické, faxové a emailové hlášení poruch je NONSTOP.
  • Odstraňování poruchy řešíme ihned po jejím zjištění.
  • Přednostní odstraňování hlášených poruch.
  • Přednostní výjezd k zákazníkovi pro odstranění poruchy v místě zákazníka do jednoho pracovního dne od jejího nahlášení.
  • Telefonická podpora pro řešení provozních situací a konfigurací k dispozici NONSTOP.
  SLA KABEL
  • Koncová přípojka je formou metalického, nebo optického kabelu.
  • Dostupnost poskytovaných služeb 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
  • Telefonické, faxové a emailové hlášení poruch je NONSTOP.
  • Odstraňování poruchy řešíme ihned po jejím zjištění.
  • Výjezd k zákazníkovi pro odstranění poruchy v místě zákazníka max. do dvou pracovních dnů od jejího nahlášení.
  • Telefonická podpora pro řešení provozních situací a konfigurací k dispozici v pracovní době.

  Informace o postupech zavedených s cílem měřit a řídit provoz v síti

  • řízení v místě přípojného bodu
  • - při naplnění kapacity přístupového bodu může dojít k omezení rychlosti účastníka, aby nedošlo k překročení kapacity, tento vliv se ve skutečnosti může projevit snížením rychlosti max o 30% rychlosti účastníka
  • řízení v agregačním uzlu
  • - při naplnění agregované skupiny účastníků může dojít k omezení rychlosti účastníka, tento vliv se ve skutečnosti může projevit snížením rychlosti max na 30% rychlosti účastníka
  • řízení celkové kapacity sítě
  • - vzhledem k vlastnímu autonomnímu systému připojeném v NIX (Česká konektivita) a současně dalším propojením s významnými poskytovateli internetu nemůže dojít k naplnění celkové kapacity a tím k jejímu omezení

  Zavolejte nám

  530 502 020

  Po - Pá 9.00-17.00

  Nebo nám napište

  info@ab-net.cz

  Odpovíme do 24 hodin

  Síť provozuje

  AB-NET s.r.o.
  Olomoucká 164a
  627 00 Brno

  IČ: 25581805
  DIČ: CZ25581805

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 35582

  Napište nám, co pro vás můžeme udělat, zavoláme vám zpět